Dịch vụ

Quảng cáo
Video mẫu

Lượt truy cập

  • 11
  • 1816
  • 3,263,217

Bảng giá Biên tập phim

  07/08/2017

 

BẢNG BÁO GIÁ BIÊN TẬP PHIM

 

 

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GIÁ

DIỄN GIẢI – GHI CHÚ

1

Chuyển băng hình Video
sang đĩa VCD hoặc DVD.
(Băng DV6, Băng Hi8)

Lưu ý: Các loại băng đặc biệt cộng thêm 30.000 đ/cuộn.

- Ra VCD:   60.000 đ/đĩa

- Mỗi đĩa VCD tối đa 70 phút

- Ra DVD:   90.000 đ/đĩa

- Băng gốc dài <= 70 phút

- Ra DVD: 110.000 đ/đĩa

- Băng gốc dài <= 100 phút

2

Chuyển băng hình Video VHS (băng to) sang đĩa VCD hoặc DVD

- Ra VCD:   80.000 đ/đĩa

- Mỗi đĩa VCD tối đa 70 phút

- Ra DVD: 110.000 đ/đĩa

- Băng gốc dài <= 70 phút

- Ra DVD: 140.000 đ/đĩa

- Băng gốc dài <= 100 phút

3

Chuyển từ đĩa DVD ra đĩa VCD

- 60.000 đ/đĩa VCD

- Nếu đĩa gốc dài hơn 70 phút thì phải sang đĩa thứ 2

4

Chuyển băng ghi âm Cattset ra đĩa CD
(Chỉ có âm thanh)

- 60.000 đ/đĩa CD

- Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thì phải sang đĩa thứ 2

5

Capture băng copy ra thiết bị lưu trữ
(ổ đĩa cứng di động, USB...)

- <=30 phút: 2.000 đ/phút

- > 30 phút: 1.000 đ/phút

Định dạng file theo yêu cầu của khách

 

 

6

 

Copy đĩa VCD

- Đĩa cọc: 15.000 đ/đĩa

Copy nhân bản số lượng lớn (đĩa công nghiệp lòng trắng) làm theo hợp đồng, giá đôi bên thỏa thuận.

(Tối thiểu mỗi đĩa gốc làm từ 2.000 đĩa trở lên).

- Đĩa Hộp: 20.000 đ.đĩa

Copy đĩa DVD

- Đĩa cọc:  50.000 đ/đĩa

- Đĩa Hộp: 80.000 đ/đĩa

7

In nhãn đĩa

- 5.000 đ/nhãn

In phun

In Bìa đĩa

- 8.000 đ/bìa (Bìa to)

In phun

In bìa đĩa bằng giấy ảnh Lab

- 5.000 đ/bìa (Bìa nhỏ)

Tùy theo cỡ ảnh in ra

In mầu cỡ A4

- 10.000 đ/trang

In phun

8

Làm 3D Album Video clip

- Ra VCD: 150.000 đ/đĩa

- Tối đa 80 ảnh

- Nếu > 80 ảnh tính thêm
1.000 đ/ ảnh

- Ra DVD: 200.000 đ/đĩa

9

Chuyển đổi định dạng file Video (convert) – Chuyển hệ...

- <= 40 phút 5.000 đ/phút

- >  40 phút: 4.000 đ/phút

Chưa kể tiền ra đĩa

Chất lượng hình ảnh & âm thanh giảm

10

Capture băng, chọn hình xuất ra file ảnh từ băng Video

- 3.000 đ/file ảnh

Chưa kể tiền in ảnh, tính theo cỡ ảnh in ra.

11

Biên tập đơn giản (Cắt bỏ 1 – 2 đoạn quay lỗi đã xác định, lồng nhạc nền)

- Ra VCD: 120.000 đ/đĩa

- Đĩa VCD tối đa dài 70 phút

- Đĩa DCD: nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 160.000 đ/đĩa

12

Dựng phim Cưới - Hỏi
(Cả Lễ ăn hỏi và Lễ Thành hôn)

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

- Đĩa DCD: nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 300.000 đ/đĩa

13

Dựng phim Lễ Ăn hỏi
(Chỉ có Lễ Ăn hỏi chưa có Lễ Cưới)

- Ra VCD: 150.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 200.000 đ/đĩa

14

Dựng phim Lễ Thành hôn
(Chỉ có Lễ Cưới, không có Lễ Ăn hỏi)

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 250.000 đ/đĩa

15

Dựng phim Tang lễ

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 3.000 đ/phút

- Ra DVD: 300.000 đ/đĩa

16

Dựng phim Hội nghị

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 300.000 đ/đĩa

17

Dựng phim Lễ hội

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 300.000 đ/đĩa

18

Dựng phim Hầu đồng

- Ra VCD: 250.000 đ/đĩa

Nếu băng gốc dài hơn 70 phút thêm 2.000 đ/phút

- Ra DVD: 300.000 đ/đĩa

19

Dựng phim trực tiếp trên máy theo yêu cầu riêng

120.000 đ/giờ

Chưa kể tiền ra đĩa

20

Đọc lời bình

100.000 đ/phút

Chưa kể tiền ra đĩa

Các yêu cầu đặc biệt khác hoặc cần hoàn thành phim sớm thì theo giá thỏa thuận

         

 

Đơn vị tính: VN đồng, chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Chi tiết liên hệ: 360 Đội Cấn – Tel: 04 38 327 940
– 9013 398 168

 

 

Bình luận

Tin tức mới