Chia sẻ những phím tắt thường xuyên được sử dụng trong photoshop

  26/12/2019

1. Tổ hợp phím thao tác với màn hình làm việc

- Space + Giữ chuột trái: Việc giữ phím Space (phím cách) + Giữ chuột trái và di chuyển. Tổ hợp phím này giúp bạn di chuyển màn hình làm việc đến vị trí bạn mong muốn.  Nó có tác dụng giống với  công cụ Hand tooL (H). Bộ phím tắt và chuột này là quan trọng bậc nhất trong photoshop, buộc bạn phải nhớ trong quá trình làm việc.

- Ctrl + 0: Đây là tổ hợp phím giúp đưa màn hình làm việc của bạn ở kích thước hiển thị bất kì về bằng với kích thước hiển thị của màn hình máy tính của bạn

- Alt + Lăn chuột giữa:  Là phím tắt kết hợp với chuột giúp bạn phóng to thu nhỏ màn hình làm việc của mình. Tương tự như bộ phím tắt Ctrl + – và Ctrl + +

2. Tổ hợp phím thao tác với layer.

Ctrl+J: Là tổ hợp phím tắt giúp nhân đôi layer trong photoshop. Ctrl+J cũng cho phép nhân đôi một phần hình ảnh của layer khi có vùng chọn bao quan phần đối tượng đó.

Ctrl+Shift+J: Là tổ hợp phím giúp bạn cắt 1 phần hình ảnh của layer, ra khỏi layer gốc. Ctrl+Shift+J tạo thành một layer mới, chỉ chứa phần được chọn.

ATL + Di chuột trái: Khi bạn chọn 1 layer, bạn giữ phím Alt + Giữ chuột trái và di chuyển trên màn hình làm việc. Lúc này bạn sẽ được 1 đối tượng mới giống với lệnh Ctrl+J kết hợp với công cụ di chuyển.

ALT + Click chuột vào giữa 2 layer: Lệnh này là phím tắt của lệnh Clipping mask trong photoshop.

Xem ngay: Phục chế ảnh cũ bằng photoshop

Bình luận

Tin tức mới